POLITYKA PRYWATNOŚCI

1 )

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Program chroniony jest przez polskie prawa autorskie i międzynarodowe umowy dotyczące praw autorskich oraz inne umowy i prawa dotyczące ochrony praw własności intelektualnej.

2 )

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Autorem tego Programu jest PREBYTES.

3 )

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Autor oświadcza, że jest jedynym i samodzielnym twórcą Programu oraz przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do tego Programu.

4 )

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Korzystającym z tego Programu jest osoba prawna lub fizyczna, która go pobrała.

5 )

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Korzystającemu z tego Programu, pod żadnym pozorem nie wolno go wynajmować, wydzierżawiać ani wypożyczać. Ponadto, korzystający z Programu nie może dystrybuować jego kopii bez wiedzy i zgody PREBYTES.

6 )

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Jakakolwiek modyfikacja Programu, a także wykorzystywanie go w całości lub części w innym oprogramowaniu lub usługach jest zabronione.

7 )

POLITYKA PRYWATNOŚCI

PREBYTES nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie szkody, w tym utratę informacji i straty materialne oraz niematerialne, które mogłyby nastąpić na skutek stosowania Programu lub braku możliwości skorzystania z Programu.

8 )

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Program nie zawiera żadnych mechanizmów i funkcjonalności, które pozwoliłyby na częściowe lub całościowe odzyskanie zmodyfikowanych oraz utraconych danych na skutek działania innego oprogramowania.

9 )

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Program nie jest oprogramowaniem antywirusowym ani żadnym innym, które mogłoby zabezpieczać przed modyfikacją lub utratą danych na skutek działania innego oprogramowania.

10 )

POLITYKA PRYWATNOŚCI

PREBYTES nie udziela żadnych gwarancji i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe podczas pobierania Programu lub korzystania z niego.

11 )

POLITYKA PRYWATNOŚCI

PREBYTES nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z Programu niezgodne z prawem.

12 )

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikające z korzystania z Programu ponosi korzystający z niego. Ponadto, korzystający z Programu DOBROWOLNIE wyraża zgodę na jego instalację, uruchomienie oraz działanie w takim kształcie, w jakim został stworzony przez PREBYTES.

13 )

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W przypadku naruszenia postanowień Warunków Korzystania, PREBYTES ma prawo dochodzić swoich roszczeń z tego tytułu.

14 )

POLITYKA PRYWATNOŚCI

PREBYTES zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji na tej stronie.

15 )

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Jeśli nie akceptujesz niniejszej Polityki Prywatności Programu, nie instaluj go lub niezwłocznie odinstaluj.

WARUNKI KORZYSTANIA

1 )

WARUNKI KORZYSTANIA

Niniejsze Warunki Korzystania dotyczą Programu dostarczonego przez PREBYTES.

2 )

WARUNKI KORZYSTANIA

Na komputerze oraz urządzeniu mobilnym mogą być przesyłane i przechowywane następujące informacje: - losowo wygenerowany identyfikator instalacji (parametr tworzony jest w procesie instalacji lub rejestracji Programu), który może być przechowywany na urządzeniu aż do momentu usunięcia Programu z urządzenia, - informacje o liczbie przeskanowanych oraz zablokowanych stron internetowych, - identyfikator instalacji oraz informacje o marce, modelu i identyfikatorze procesora, ilości dostępnej pamięci RAM oraz producencie systemu operacyjnego, - skróty SHA1 adresów stron internetowych, domen lub adresu IP

3 )

WARUNKI KORZYSTANIA

W procesie aktualizacji, wybrane informacje z pkt. 2 są wysyłane do PREBYTES. Jednakże są one wykorzystywane jedynie w celach statystycznych oraz do diagnozowania potencjalnych problemów wydajnościowych.

4 )

WARUNKI KORZYSTANIA

Komunikacja między rozszerzeniami a serwerami PREBYTES jest zaszyfrowana przy użyciu silnych algorytmów szyfrujących.

5 )

WARUNKI KORZYSTANIA

Podczas korzystania z Programu nie są zbierane ani przesyłane żadne dane osobowe. Po stronie PREBYTES użytkownik jest całkowicie anonimowy.

6 )

WARUNKI KORZYSTANIA

PREBYTES zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków Korzystania poprzez opublikowanie nowej wersji na tej stronie.

7 )

WARUNKI KORZYSTANIA

W przypadku braku akceptacji powyższych Warunków Korzystania - nie instaluj Programu lub go niezwłocznie odinstaluj.

policy image

Zachowana prywatność

Nie gromadzimy żadnych adresów stron internetowych, które są skanowane przez BrowserWall. Dbamy o Twoją prywatność i zamiast przesyłać do weryfikacji cały adres, wysyłamy tylko jego skrót (hash). W ten sposób nie są nam znane adresy stron, które przeglądasz. Ponadto, BrowserWall nie przesyła żadnych Twoich informacji zawartych w otwartej stronie. BrowserWall ma za zadanie Cię chronić, a nie szpiegować.

INTERESUJE CIĘ DODATKOWA OCHRONA?

Z nami ulepszysz swoje zabezpieczenia

shield icon